Kontrol af momsnummer

Denne hjemmeside vil hjælpe dig med at kontrollere momsnummer

   

  
Leverancer i fællesskabet

Hvis selskabet inden for EU er involveret i fragt leverancer og tilbyder tjenesteydelser til et andet selskab, der er registreret i et andet EU-land, er det ikke obligatorisk at angive momsnummer i følgesedlen. Dette kaldes "leverancer inden for fællesskabet" - hvis begge selskaber har gyldige momsnumre. På denne hjemmeside kan du tjekke, om gyldigheden af momsnummer i et hvilket som helst EU-land ikke udløbet. Derefter kan du udstede følgesedlen uden at angive momsnummeret i. Det anbefales at kontrollere hvert momsnummer separat. Hvis offentlige myndigheder der overvåger momsen vil opdage, at du ved et uheld gik glip at indtaste momsnummer i en bestemt følgeseddel skal du betale en bøde for dette.

Momsnummers struktur i de forskellige EU-lande er forskelligartet. På denne hjemmeside finder du en planche med oversigt over alle momsnummers strukturer i alle europæiske lande.

Hvis selskabet beskæftiger sig med leverancer til et andet selskab, der er registreret i samme land, må man indtaste momsnummer i følgesedlen. Følgesedlen skal derfor indeholde både leverandørens og køberens momsnumre. Denne hjemmeside kan bruges til at kontrollere momsnummer gyldighed i landet.

Land Format Antal tegn
Østrig AT U99999999 bogstav U + 8 cifre
Belgien BE 0999999999 tallet 0 og 9 cifre
Bulgarien BG 999999999 9 eller 10 cifre
Kroatien HR 99999999999 11 cifre
Tjekkiet CZ 999999999 8, 9 eller 10 cifre
Cypern CY 99999999L 9 tegn
Danmark DK 99999999 8 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Estland EE 999999999 9 cifre
Finland FI 99999999 8 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Frankrig FR 99999999999 11 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Tyskland DE 999999999 9 cifre
Grækenland EL 999999999 9 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Ungarn HU 99999999 8 cifre
Irland IE 9999999XX 7 cifre efterfulgt af 1 eller 2 bogstaver
Italien IT 99999999999 11 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Letland LV 99999999999 11 cifre
Litauen LT 999999999 9 eller 12 cifre
Luxembourg LU 99999999 8 cifre
Malta MT 99999999 8 cifre
Holland NL 999999999B99 11 cifre + bogstav B
Polen PL 9999999999 10 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Portugal PT 999999999 9 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Rumænien RO 9999999999 2-10 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Slovakiet SK 9999999999 10 cifre
Slovenien SI 99999999 8 cifre (Det sidste ciffer er et kontrolciffer)
Spanien ESX9999999X 9 cifre (den første eller sidste tegn kan være et bogstav)
Sverige SE 999999999901 12 cifre (de to sidste cifre er altid 01)
Storbritannien GB 999999999 9 cifre
En ny tjeneste på Intervat: MOSS eller Mini-One-Stop-Stop

Siden 2015 ændredes reglerne for selskaber, der er involveret i leverancer til enkeltpersoner i andre EU-lande på følgende områder:

- Telekommunikationn
- TV og radio-tjenester
- Elektroniske tjenester

De selskaber der driver forretning på disse områder siden 2015 må anvende moms-afgift, der gælder i de lande, hvor deres kunder er hjemmehørende. Momsbetalinger går ind i budgettet af kundens land. For at undgå at udstede særlige momsangivelser for hvert land, tillader lovgivningen at indtaste en sum af den indbetalte moms for alle lande i en erklæring, dvs. MOSS-erklæring.

Denne hjemmeside henviser ikke kun til at kontrollere moms-afgifter for alle EU-lande. Du skal derfor finde en planche med de gældende afgifter i hvert EU-medlemsland. I de fleste tilfælde kræves brug af standardafgifter. Med formål at give en fuldstændig information, er der også de nedsatte momssatser i planchen.

Land Nulsats? Reduceret sats Standard sats
Østrig Ingen 10% eller 12% 20%
Belgien Ja 6% eller 12% 21%
Bulgarien Ingen 9% 20%
Tjekkiet Ingen 15% 21%
Kroatien Ingen 5% eller 13% 25%
Cypern Ja 5% eller 9% 19%
Danmark Ja - 25%
Estland Ja 9% 20%
Finland Ja 10% eller 14% 24%
Frankrig Ja 2.1% eller 5.5% eller 10% 20%
Tyskland Ingen 7% 19%
Grækenland Ingen 6.5% eller 13% 23%
Ungarn Ingen 5% eller 18% 27%
Irland Ja 4.8% eller 9% eller 13.5% 23%
Italien Ja 4% eller 10% 22%
Letland Ingen 12% 21%
Litauen Ingen 5% eller 9% 21%
Luxemburg Ingen 3% eller 8% 17%
Malta Ja 5% eller 7% 18%
Holland Ingen 6% 21%
Polen Ja 5% eller 8% 23%
Portugal Ingen 6% eller 13% 23%
Rumænien Ingen 5% eller 9% 24%
Slovenien Ingen 9.5% 22%
Slovakiet Ingen 10% 20%
Spanien Ingen 4% eller 10% 21%
Sverige Ja 6% eller 12% 25%
Storbritannien Ja 5% 20%